سلام. اینجا با مشارکت من و تو، یکی از قویترین مراکز پرسش و پاسخ نابینایان میشه. حالا اگه ندیدی!

صفحه اصلی پرسش و پاسخ

عضویت در سایت

ورود به سایت

طرح پرسش

سوالات اخیر

+1 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 102 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 53 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 89 بازدید

سطح دسترسی نویسندگی

سوال شده 15 خرداد 1396 در رایانه توسط sadafnovin (130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 113 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 101 بازدید

درخواست کتاب

سوال شده 28 فروردین 1396 در کتاب توسط هاناجون (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 64 بازدید

درخواست کتاب

سوال شده 28 فروردین 1396 در کتاب توسط هاناجون (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 42 بازدید

درخواست کتاب

سوال شده 28 فروردین 1396 در کتاب توسط هاناجون (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 70 بازدید

کتاب کمک حافظه

سوال شده 28 فروردین 1396 در کتاب توسط هاناجون (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 48 بازدید

کتاب کمک حافظه

سوال شده 28 فروردین 1396 در کتاب توسط هاناجون (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 49 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 373 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 60 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 57 بازدید
...